اهداف و چشم انداز

به نام خدا

اهداف و رویکردها:

یکی از قدیمی­ ترین پهنه­ های آبی جهان که همواره به عنوان یک شاهراه ارتباطی در طول تاریخ نقش منحصر به فردی در تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه و جهان ایفا نموده خلیج فارس است. نتیجه این نقش شکل­ گیری کهن­ ترین و درخشان­ ترین تمدن­ های بشری در نواحی پیرامون خلیج فارس همچون ایران و میان­رودان بوده است. موقعیت جغرافیایی خلیج فارس نیز سوای این که در گسترش روابط تجاری و به تبع آن ارتباطات فرهنگی نقش آفرین بوده، بر اهمیت استراتژیکی خلیج فارس نیز افزوده است، به گونه­ ای که با توسعه مناسبات استعماری در جهان همواره خلیج فارس در معادلات استعماری قدرت­ های بزرگ جایگاه ویژه­ ای داشته است. در سده­ های اخیر، کشف نفت در حوزه خلیج فارس و پس کرانه­ های آن همچانکه این منطقه را مرکز عمده تولید و صادرات نفت گردانید،  بر اهمیت اقتصادی و سیاسی این آبراه بین­ المللی نیز افزود.

آنچه گفته شد بخشی از اهمیت و نقش خلیج فارس در شکل­ گیری تمدن­ ها و مناسبات اقتصادی و سیاسی منطقه بود، که ضرروت پرداختن به موضوعات و تحقیقات علمی گسترده در حوزه مسائل سیاسی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی خلیج فارس را نمایان می­سازد. در این راستا، گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس که از سال 1389 با ایجاد گرایش مطالعات خلیج فارس و جذب دانشجو در صدد برآمده تا زمینه­ های تعمیق پژوهش­ های تاریخی حوزه خلیج فارس را به صورتی گسترده و تخصصی فراهم آورد، اکنون بر آن است جهت گسترده­ تر شدن مطالعات حوزه خلیج فارس مجوز یک مجله علمی-پژوهشی تحت عنوان تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس را با همکاری و حمایت انجمن ایرانی تاریخ اخذ نماید.

با توجه به این که یکی از رسالت های و مأمویت های دانشگاه خلیج فارس و از جمله گروه تاریخ این دانشگاه صیانت از جایگاه مهم خلیج فارس به دلیل اهمیت و مزیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این حوزه فرهنگی و تمدنی است، لذا گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس با توجه به قابلیت­ ها و استعدادهای موجود، در پی تبدیل نمودن به قطب خلیج فارس پژوهی با هدف تعمیق مطالعات بین رشته ای در حوزه خلیج فارس می باشد.

 

اهداف:

 • بر اساس سند راهبردی دانشگاه، حرکت به سمت  تبدیل شدن گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس به مرجعیت علمی در حوزه مطالعات تاریخی خلیج فارس
 •   تمرکز بر مطالعات  بین رشته ای و تاریخی در حوزه خلیج فارس
 •   انجام مطالعات تاریخ دریایی و تولید دانش در این زمینه

 

رویکردها:

 •   همگرایی بین مطالعات تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و دیگر حوزه های مرتبط
 •  نمایاندن جایگاه واقعی این پهنه آبی در حیات اقتصادی و سیاسی ایرانیان در طول تاریخ

 

محورها:

 • خلیج فارس در دوران باستان ( تمدن های باستانی در حوزه خلیج فارس)
 • تاریخ نگاری حوزه خلیج فارس
 • اسناد و مدارک تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس
 • تجارت، بازرگانی و قاچاق در حوزه خلیج فارس
 • مهاجرت در حوزه خلیج فارس
 • دریانوردی در خلیج فارس
 • حضور قدرت ­های بزرگ و مساله استعمار در حوزه خلیج فارس
 • مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس
 • کتابشناسی تاریخ، تمدن و فرهنگ خلیج فارس
 • نفت، اقتصاد و سیاست در خلیج فارس
 • توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرانه­ ها و پس کرانه­ های خلیج فارس  
 • تاریخ شفاهی حوزه خلیج فارس
 • جغرافیای تاریخی و سیاسی خلیج فارس
 • مبارزات ضداستعماری در حوزه خلیج فارس
 • تاثیرات متقابل تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و خلیج فارس
 • مردم شناسی خلیج فارس
 • اهمیت اقتصادی، نظامی و راهبردی خلیج فارس
 • اهمیت استراتژیک خلیج فارس در منطقه و جهان