درباره نشریه

فصلنامه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس با هدف کمک به تولید مقالات علمی-پژوهشی،  ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران تاریخ و تعمیق مطالعات بین­رشته­ای در حوزه خلیج فارس چاپ و منتشر می­گردد.